ปัญหาเปิดตัวติดตั้งเกมส์แล้วขึ้น

Windows protected you PC

ทำตามขึ้นตอนตามภาพด้านล่าง